Motorola LI 4278

סורק ברקוד אלחוטי לטווח של עד 100 מטר מתחנת הבסיס, סריקת ברקוד 1D בטכנולוגיית Liner Imager המאפשרת בין היתר סריקת ברקודים המוצגים על גבי מסך מחשב / מכשירים ניידים, נוחות משתמש גבוהה ויכולת קריאה לטווח של עד 9 מטרים.

תיאור

מפרט טכני של המוצר –