Motorola LS 2208

הסורק המשרדי המוביל של מוטורולה, אופטיקת 1D מוצר מנצח המתאים למגוון יישומים. מסופק עם סטנד חכם – המאפשר סריקת ברקוד ללא לחיצה על ההדק. לסורק 5 שנות אחריות יצרן -אחריות חשמלית

תיאור

מפרט טכני של המוצר –