הדרכות

ZD420

ניקוי מדפסת
החלפת ריבון
הגדרת רוחב מדבקה
החלפת מדבקות
תפעול ראשוני של המדפסת

ZT230

הזנת חומרים
ניקוי חיישני מדבקה
טיפול בכליברציה או בבעיית Ribbon out
Unpacking

ZQ630

תפעול ראשוני של המדפסת
שימוש בנרתיק או רצועת כתף
הדפסת הגדרות מדפסת
הזנת חומרים

ZT510

הזנת חומרים
תפעול ראשוני
ניקוי ראש הדפסה וגליל סיליקון
דילוג לתוכן