VS20 MACHINE VISION SMART SENSOR

The VS20 Machine Vision Smart Sensor הקומפקטי מתאים את עצמו לכל מקום על מנת לבצע בדיקות איכות חיוניות.
אפשרויות חיבור רבות, משתלבות בקלות ברשת הPLC או ברשתות אחרות. עם פלטפורמת התוכנה החזקה של ZEBRA תוכל בקלות להגדיר, לפרוס ולהפעיל את הVS20 וכל שאר המצלמות החכמות של ZEBRA MACHINE VISIOM.

דילוג לתוכן