VS70 Machine Vision Smart Camera

The VS70 Machine Vision Smart Camera ניתנת להתאמה אישית ובנוי כך יכולה לאפשר ראייה של המכונה תוך כדי הליכים מורכבים וסביבות אתגרים.
בין אם ההפעלה שלך מצריך עדשה רחבה כדי ללכוד חלקים גדולים, עדשת ZOOM לבדיקת מרוחק או עדשה מיוחדת למדידות מדוייקת הVS70 לעשות זאת.

דילוג לתוכן